Othello

Ankoku Sennen Oukoku
Around
Master Hand
Plus
Red Eye
Trix